Rodzicielstwo w Wielkim Słowniku Języka Polska oznacza bycie matką lub ojcem oraz związane z tym przeżycia, uczucia, obowiązki i przywileje. Słownik PWN określa rodzicielstwo, jako bycie rodzicem. 

Adam Zych przez rodzicielstwo rozumie proces wsparcia oraz opieki w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, społecznym oraz intelektualnym dziecka od jego narodzenia po dorosłość. Proces ten obejmuje dbałość o potrzeby materialne, intelektualne oraz duchowe dzieci, co odbywa się również w oddziaływaniu na dzieci poprzez wychowanie.

0 komentarzy

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

9 + 13 =

Fundacja Galicja Semper Fidelis

ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów