Projekt „Rodzina jedno słowo,a tak wiele znaczy!” z honorowym patronatem wiceminister Anny Schmidt.

07.18.23 | Rodzina - jedno słowo, a tak wiele znaczy!

🤝 Pani wiceminister w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt – Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania zdecydowała się wesprzeć kolejny z projektów realizowanych przez Fundacja GALICJA SEMPER FIDELIS!

🧠 Projekt „Rodzina jedno słowo,a tak wiele znaczy!” skierowany jest do wszystkich osób szukających wiedzy i informacji o tym jak budować relację z drugą osobą, zwłaszcza osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.

🫂 Poprzez dobrane narzędzia i nowoczesny styl projektu działanie ma charakter uniwersalny i poprzez dalszy rozwój bazy wiedzy, narzędzi i treści stanowi źródło wiedzy również dla przyszłych pokoleń.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić! 🔥

Projekt |Rodzina jedno słowo, a tak wiele znaczy!

💵 Dofinansowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie Po Pierwsze Rodzina.

0 komentarzy

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

6 + 9 =

Fundacja Galicja Semper Fidelis

ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów