Patronat Anny Schmidt

09.18.22 | Fundacja

📃Fundacja GALICJA SEMPER FIDELIS przedstawia list Pani Anna Schmidt – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, który skierowała do Michał Delikat.

👂 Organizacja realizując swoje zadania statutowe skupia się m.in. na:

📌 upowszechnieniu pozytywnego wizerunku seniorów w społeczeństwie wpływającego na zmianę stereotypowego postrzegania seniorów;

📌 zwiększeniu dostępu do pomocy sąsiedzkiej dla seniorów z ograniczoną samodzielnością, w miejscu ich zamieszkania, poprzez realizację pomocy sąsiedzkiej przez seniorów;

📌 wzroście poczucia bezpieczeństwa w różnych obszarach, np. zdrowotnym, prawnym, psycho-społecznym u seniorów.

📹 Ponadto zadanie zakłada realizację kampanii społecznej kształtującej pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

💵 Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.

0 komentarzy

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

15 + 10 =

Fundacja Galicja Semper Fidelis

ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów