Konkurs Rodzina jedno słowo, a tak wiele znaczy!

10.27.23 | Rodzina - jedno słowo, a tak wiele znaczy!

Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA GALICJA SEMPER FIDELIS z siedzibą w Rzeszowie (ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384154, posiadająca NIP: 5170357643, REGON: 180775750, zwana dalej „Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Rodzina jedno słowo, a tak wiele znaczy!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny w społeczeństwie, upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny.

Konkurs składający się z jednej z trzech kategorii:
 1. a. fotograficzny – adresowany do wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego – zadanie pt. Uchwyć piękno aktywnych rodzin
 2. b. literacki (dowolna forma) – adresowany do rodzin – zadanie pt. Moja koncepcja na aktywne rodzicielstwo.
 3. c. reklamowy – na hasło promujące rodziny wielodzietne – adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych – zadanie pt. Hasło reklamowe na billboardy promujące rodziny z dwójką i większą liczbą dzieci.

  Formularz zgłoszeniowy

  Regulamin konkursu

  0 komentarzy

  KONTAKT

  Skontaktuj się z nami!

  15 + 4 =

  Fundacja Galicja Semper Fidelis

  ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów