Konkurs Podkarpackim Seniorom – wsparcie i szacunek

10.24.22 | Podkarpackim Seniorom

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Galicja Semper Fidelis z siedzibą w Rzeszowie (ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384154, posiadająca NIP: 5170357643, REGON: 180775750, zwana dalej „Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Podkarpackim Seniorom – Wsparcie i Szacunek” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni +’’ na lata 2021-2025. Edycja 2022.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie, przedstawienie pozytywnych wzorców aktywnej starości, propagowanie postawy szacunku wobec osób starszych, jako ważnej i przydatnej grupy społecznej.

Konkurs został podzielony na trzy kategorie tematyczne:
a. fotograficzny – adresowany do wszystkich mieszkańców Rzeszowa oraz powiatów: rzeszowskiego, strzyżowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego i przeworskiego zadanie pt. Uchwyć piękno aktywnych seniorów.

b. literacki (dowolna forma) – adresowany do osób powyżej 60 roku życia – zadanie pt. Moja koncepcja na aktywną jesień życia.

c. reklamowy – na hasło promujące szacunek dla osób starszych – adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych – zadanie pt. Hasło reklamowe na billboardy promujące szacunek dla seniorów.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

0 komentarzy

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

14 + 1 =

Fundacja Galicja Semper Fidelis

ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów