Konkurs Podkarpackim Rodzinom – wsparcie i szacunek

11.02.22 | Podkarpackim Rodzinom

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Galicja Semper Fidelis z siedzibą w Rzeszowie (ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384154, posiadająca NIP: 5170357643, REGON: 180775750, zwana dalej „Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Podkarpackim Rodzinom – Wsparcie i Szacunek” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach III otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2022.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny w społeczeństwie, upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny.

Konkurs został podzielony na trzy kategorie tematyczne:
a. fotograficzny – adresowany do wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego: zadanie pt. Uchwyć piękno aktywnych rodzin.

b. literacki (dowolna forma) – adresowany do rodzin – zadanie pt. Moja koncepcja na aktywne rodzicielstwo.

c. reklamowy – na hasło promujące rodziny wielodzietne – adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych – zadanie pt. Hasło reklamowe na billboardy promujące rodziny z dwójką i większą liczbą dzieci.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

0 komentarzy

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

2 + 12 =

Fundacja Galicja Semper Fidelis

ul. Piętaka 8, 35-321 Rzeszów