Urlop ojcowski

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski · każdemu ojcu – pracownikowi, również w przypadku gdy matka dziecka nie jest pracownicą i nie może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka, przysługuje prawo do skorzystania z 2-tygodniowego urlopu do ukończenia przez dziecko drugiego...
Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński · Każdej kobiecie po urodzeniu dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Ma prawo przekazać jego część ojcu dziecka. Urlop tacierzyński jest więc częścią urlopu macierzyńskiego. · Mężczyzna musi jednak zrezygnować z pracy bezpośrednio...
Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński Urlop macierzyński przysługuje matce dziecka, jeżeli w dniu urodzin dziecka była zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego, a zatem zasiłek macierzyński może być wypłacany osobom zatrudnionym na umowę o pracę, zleceniobiorcom czy przedsiębiorcom, pod...
Jaką rolę ma rodzina?

Jaką rolę ma rodzina?

Jaką rolę ma rodzina? Rodzina spełnia następujące role: – prokreacyjna – posiadanie potomstwa – opiekuńcza – zapewnienie poczucia bezpieczeństwa – socjalizacyjna – wychowanie i przygotowanie dzieci do pełnienia ról społecznych – kulturowa...